OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Mezinárodní organizace, která pomáhá vládám řešit hospodářské, sociální a vládní problémy globální ekonomiky.


OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

An international organization helping governments tackle the economic, social and governance challenges of a global economy.

Použito v metodice