Ohrožení

Cokoliv (například objekt, látka, člověk), který je schopen jednat proti majetku způsobem, který může způsobit škodu.


Threat

Anything (e.g., object, substance, human) that is capable of acting against an asset in a manner that can result in harm.

Použito v metodice