Okno přerušení

Čas, který společnost může čekat od okamžiku, kdy nedojde k obnovení minimálních a kritických služeb nebo aplikací. Po uplynutí této doby jsou progresivní ztráty způsobené přerušeními pro podnik nadměrné.

Použito v metodice