Okno přerušení

Čas, který společnost může čekat od okamžiku, kdy nedojde k obnovení minimálních a kritických služeb nebo aplikací. Po uplynutí této doby jsou progresivní ztráty způsobené přerušeními pro podnik nadměrné.


Interruption Window

The time that the company can wait from the point of failure to the restoration of the minimum and critical services or applications. After this time, the progressive losses caused by the interruption are excessive for the enterprise.

Použito v metodice