OLA

Dohoda o úrovni provozu

Interní smlouva týkající se poskytování služeb, které podporují IT organizace.


OLA

Operational Level Agreement

An internal agreement covering the delivery of services that support the IT organization in its delivery of services.

Použito v metodice