Omezení kontroly

Testuje specifikovaná pole množství proti stanoveným vysokým nebo nízkým limitům přijatelnosti.


Limit Check

Tests specified amount fields against stipulated high or low limits of acceptability.

Použito v metodice