OMG

Skupina pro správu objektů

Konsorcium s více než 700 pobočkami od softwarového průmyslu, jehož účelem je poskytnout společný rámec pro vývoj aplikací pomocí objektově orientovaných programovacích technik.

Použito v metodice