OMG

Skupina pro správu objektů

Konsorcium s více než 700 pobočkami od softwarového průmyslu, jehož účelem je poskytnout společný rámec pro vývoj aplikací pomocí objektově orientovaných programovacích technik.


OMG

Object management group

A consortium with more than 700 affiliates from the software industry whose purpose is to provide a common framework for developing applications using object‐oriented programming techniques.

Použito v metodice