Opatření

Standard používaný k vyhodnocení a sdělování výkonnosti proti očekávaným výsledkům.


Measure

A standard used to evaluate and communicate performance against expected results.

Použito v metodice