Opatrná péče

Úroveň péče očekávaná od rozumné osoby s podobnou schopností za podobných podmínek.


Due Care

The level of care expected from a reasonable person of similar competency under similar conditions.

Použito v metodice