Opatrná profesionální péče

Náležitá odborná péče se provádí, když jsou audity prováděny v souladu s normami stanovenými pro povolání


Due Professional care

Due professional care is exercised when audits are carried out in accordance with standards set for the profession.

Použito v metodice