Opatrná profesionální péče

Náležitá odborná péče se provádí, když jsou audity prováděny v souladu s normami stanovenými pro povolání

Použito v metodice