Operační audit

Audit určený k hodnocení různých vnitřních kontrol, ekonomiky a efektivity funkce nebo oddělení.

Použito v metodice