Operační audit

Audit určený k hodnocení různých vnitřních kontrol, ekonomiky a efektivity funkce nebo oddělení.


Operational Audit

An audit designed to evaluate the various internal controls, economy and efficiency of a function or department.

Použito v metodice