Optický skener

Vstupní zařízení, které čte znaky a obrázky, které jsou vytištěny nebo namalovány na papír, do počítače.


Optical Scanner

An input device that reads characters and images that are printed or painted on a paper form into the computer.

Použito v metodice