Optimalizace zdrojů

Jeden z cílů správy. Zahrnuje efektivní a odpovědné využívání všech zdrojů - lidské, finanční, vybavení, zařízení atd.


Resource Optimization

One of the governance objectives. Involves effective, efficient and responsible use of all resources—human, financial, equipment, facilities, etc.

Použito v metodice