Organizační struktura

Poskytovatel řízení, zahrnuje podnik a jeho struktury, hierarchie a závislosti.


Organizational Structure

An enabler of governance and of management. Includes the enterprise and its structures, hierarchies and dependencies.

Použito v metodice