Orientace objektu

Přístup k vývoji systému, ve kterém je základní jednotka pozornosti objekt, který představuje zapouzdření jak datových (atributů objektu), tak funkčnosti (objektových metod).


Object Orientation

An approach to system development in which the basic unit of attention is an object, which represents an encapsulation of both data (an object’s attributes) and functionality (an object’s methods).

Použito v metodice