Otevřený systém

Otevřený systém je systém, který má vnější interakce. Taková interakce mohou mít formu informací, energie nebo materiálových přenosů do nebo mimo systémovou hranici, v závislosti na disciplíně, která definuje koncept.


Open System

An open system is a system that has external interactions. Such interactions can take the form of information, energy, or material transfers into or out of the system boundary, depending on the discipline which defines the concept.

Použito v metodice