Outsourcing

Formální dohoda s třetí stranou o výkonu IS nebo jiných obchodních funkcí pro podnik.


Outsourcing

A formal agreement with a third party to perform IS or other business functions for an enterprise.

Použito v metodice