Ověření

Ověření je statická praxe ověřování dokumentů, designu, kódu a programu. Zahrnuje všechny činnosti spojené s výrobou vysoce kvalitního softwaru: inspekce, analýza návrhu a analýza specifikací. Je to relativně objektivní proces.


Verification

Verification is a static practice of verifying documents, design, code and program. It includes all the activities associated with producing high quality software: inspection, design analysis and specification analysis. It is a relatively objective process.

Použito v metodice