Ovládací prvky aplikací

Politiky, postupy a činnosti navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že jsou dosaženy cíle relevantní pro dané automatizované řešení (aplikace).


Application Controls

The policies, procedures and activities designed to provide reasonable assurance that objectives relevant to a given automated solution (application) are achieved.

Použito v metodice