OWASP

Otevřít projekt zabezpečení webových aplikací

Otevřená komunita věnovaná organizacím, které umožňují vytvářet, získávat, provozovat a udržovat aplikace, kterým lze důvěřovat.


OWASP

Open Web Application Security Project

An open community dedicated to enabling organizations to conceive, develop, acquire, operate, and maintain applications that can be trusted.

Použito v metodice