Oxidace médií

Zhoršení kvality média, na kterém jsou data digitálně uložena kvůli expozici kyslíku a vlhkosti.


Media Oxidation

The deterioration of the media on which data are digitally stored due to exposure to oxygen and moisture.

Použito v metodice