PaaS

Platforma jako služba

Nabízí možnost nasadit na infrastrukturu cloud zákazníkům vytvořené nebo získané aplikace, které jsou vytvořeny pomocí programovacích jazyků a nástrojů podporovaných poskytovatelem.


PaaS

Platform as a Service

Offers the capability to deploy onto the cloud infrastructure customer‐created or ‐ acquired applications that are created using programming languages and tools supported by the provider.

Použito v metodice