Pádová logika

Optimalizovaný kód založený na předpovědi větve, který předpovídá, jakým způsobem bude program pobočka při prezentaci aplikace.


Fall‐through logic

An optimized code based on a branch prediction that predicts which way a program will branch when an application is presented.

Použito v metodice