Paměť Dump

Zákon kopírování nespracovaných dat z jednoho místa na druhé s malým nebo žádným formátováním pro čitelnost.


Memory Dump

The act of copying raw data from one place to another with little or no formatting for readability.

Použito v metodice