Papírový test

Průběh kroků pravidelného testu, ale bez skutečného provedení kroků.


Paper Test

A walk‐through of the steps of a regular test, but without actually performing the steps.

Použito v metodice