Paralelní simulace

Zahrnuje auditora IS, který píše program, aby replikoval ty aplikační procesy, které jsou kritické pro výrok auditu a používá tento program k přepracování dat aplikačního systému.


Parallel Simulation

Involves an IS auditor writing a program to replicate those application processes that are critical to an audit opinion and using this program to reprocess application system data.

Použito v metodice