Paralelní testování

Proces podávání zkušebních dat do dvou systémů, upraveného systému a alternativního systému (případně původního systému) a porovnání výsledků s cílem prokázat konzistenci a nesoulad mezi dvěma verzemi aplikace.


Parallel Testing

The process of feeding test data into two systems, the modified system and an alternative system (possibly the original system), and comparing results to demonstrate the consistency and inconsistency between two versions of the application.

Použito v metodice