Pasivní útok

Vetřelci se pokoušejí naučit se některé vlastnosti přenášených dat.


Passive Assault

Intruders attempt to learn some characteristic of the data being transmitted.

Použito v metodice