PDA

Osobní digitální asistent

Také nazýván palmtop a kapesní počítač, PDA je ruční zařízení, které poskytuje výpočetní, internetové, síťové a telefonní charakteristiky.

Použito v metodice