PDA

Osobní digitální asistent

Také nazýván palmtop a kapesní počítač, PDA je ruční zařízení, které poskytuje výpočetní, internetové, síťové a telefonní charakteristiky.


PDA

Personal digital assistant

Also called palmtop and pocket computer, PDA is a handheld device that provide computing, Internet, networking and telephone characteristics.

Použito v metodice