Periferní zařízení

Pomocné počítačové hardwarové vybavení používané pro vstup, výstup a ukládání dat.


Peripherals

Auxiliary computer hardware equipment used for input, output and data storage.

Použito v metodice