Phishing

Jedná se o typ útoku elektronické pošty (e-mailu), který se pokouší přesvědčit uživatele, že originál je originální, ale s cílem získat informace pro použití v sociálním inženýrství.


Phishing

This is a type of electronic mail (e‐mail) attack that attempts to convince a user that the originator is genuine, but with the intention of obtaining information for use in social engineering.

Použito v metodice