Piggybacking

Piggybacking v kontextu bezdrátové komunikace je neoprávněný přístup k bezdrátové síti LAN. Piggybacking je někdy nazýván "Wi-Fi squatting".


Piggybacking

Piggybacking, in a wireless communications context, is the unauthorized access of a wireless LAN. Piggybacking is sometimes referred to as "Wi-Fi squatting."

Použito v metodice