PIN

Osobní identifikační číslo

Typ hesla (tj. Tajné číslo přidělené jednotlivci), které ve spojení s některými způsoby identifikace jednotlivce slouží k ověření pravosti jednotlivce.


PIN

Personal identification number

A type of password (i.e., a secret number assigned to an individual) that, in conjunction with some means of identifying the individual, serves to verify the authenticity of the individual.

Použito v metodice