PING

Paketový internetový groper

Internetový program (Internet Control Message Protocol [ICMP]) slouží k určení, zda je určitá IP adresa přístupná nebo on-line. Jedná se o síťovou aplikaci, která používá protokol User Datagram Protocol (UDP) k ověření dosažitelnosti jiného hostitele v připojené síti.


PING

Packet internet groper

An Internet program (Internet Control Message Protocol [ICMP]) used to determine whether a specific IP address is accessible or online. It is a network application that uses User Datagram Protocol (UDP) to verify reachability of another host on the connected network.

Použito v metodice