PING

Paketový internetový groper

Internetový program (Internet Control Message Protocol [ICMP]) slouží k určení, zda je určitá IP adresa přístupná nebo on-line. Jedná se o síťovou aplikaci, která používá protokol User Datagram Protocol (UDP) k ověření dosažitelnosti jiného hostitele v připojené síti.

Použito v metodice