Plán auditu

1. Plán obsahující povahu, načasování a rozsah auditorských postupů, které mají být prováděny členy týmu provádějícího zakázku, aby získali dostatečné a vhodné důkazní informace pro vypracování stanoviska.

2. Popis auditu na vysoké úrovni, který má být proveden v určitém časovém období.


Audit Plan

1. A plan containing the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by engagement team members in order to obtain sufficient appropriate audit evidence to form an opinion.

2. A high‐level description of the audit work to be performed in a certain period of time.

Použito v metodice