Plán auditu

1. Plán obsahující povahu, načasování a rozsah auditorských postupů, které mají být prováděny členy týmu provádějícího zakázku, aby získali dostatečné a vhodné důkazní informace pro vypracování stanoviska.

2. Popis auditu na vysoké úrovni, který má být proveden v určitém časovém období.

Použito v metodice