Plán technologické infrastruktury

Plán technologií, lidských zdrojů a zařízení, které umožňují současné a budoucí zpracování a používání aplikací.


Technology Infrastructure Plan

A plan for the technology, human resources and facilities that enable the current and future processing and use of applications.

Použito v metodice