Plánování

Metoda použitá v zařízení pro zpracování informací (IPF) k určení a stanovení pořadí zpracování počítačových úloh.


Scheduling

A method used in the information processing facility (IPF) to determine and establish the sequence of computer job processing.

Použito v metodice