Plánování nepředvídaných událostí

Proces vytváření postupů, které umožňují podniku reagovat na událost, jenž by mohla vzniknout náhodou nebo nepředvídanými okolnostmi.


Contingency Planning

Process of developing advance arrangements and procedures that enable an enterprise to respond to an event that could occur by chance or unforeseen circumstances.

Použito v metodice