PMO

Kancelář pro správu a řízení projektů

Funkce zodpovědná za podporu programových a projektových manažerů a shromažďování, vyhodnocování a oznamování informací o průběhu jejich programů a zakládajících projektů.


PMO

Program and Project Management Office

The function responsible for supporting program and project managers, and gathering, assessing and reporting information about the conduct of their programs and constituent projects.

Použito v metodice