Počítačová forenzní

Použití vědecké metody pro digitální média k vytvoření věcných informací pro soudní přezkum.


Computer Forensics

The application of the scientific method to digital media to establish factual information for judicial review.

Použito v metodice