Počítačový programovací jazyk

Počítačový programovací jazyk na nízké úrovni, který používá symbolický kód a vydává pokyny k práci.


Assembly Language

A low‐level computer programming language which uses symbolic code and produces machine instructions.

Použito v metodice