Podmíněný Agent

Osoba, agentura nebo podnik, který je oprávněn jednat jménem jiného, aby vytvořil právní vztah s třetí stranou, pokud jde o smlouvu o escrow, custodian aktiva podle dohody o escrow.


Escrow Agent

A person, agency or enterprise that is authorized to act on behalf of another to create a legal relationship with a third party in regard to an escrow agreement, the custodian of an asset according to an escrow agreement.

Použito v metodice