Podmínky zadání

Doklad, který potvrzuje, že auditor klientů a auditor IS souhlasí s přezkumem.


Terms of Reference

A document that confirms a client's and an IS auditor's acceptance of a review assignment.

Použito v metodice