Podnik

Skupina lidí pracujících pro společný účel, obvykle v kontextu organizační formy, jako je společnost, veřejná agentura, charita nebo důvěra.


Enterprise

A group of individuals working together for a common purpose, typically within the context of an organizational form such as a corporation, public agency, charity or trust.

Použito v metodice