Podrobné ovládací prvky IS

Kontroly nad získáváním, implementací, dodávkou a podporou systémů a služeb IS, které jsou tvořeny kontrolami aplikací a těmi obecnými kontrolami, které nejsou obsaženy v všudypřítomných kontrolách.


Detailed IS Controls

Controls over the acquisition, implementation, delivery and support of IS systems and services made up of application controls plus those general controls not included in pervasive controls.

Použito v metodice