Pokyny ke spuštění

Návod k obsluze počítače, který podrobně popisuje postupné procesy, které mají nastat, takže aplikační systém může být správně proveden, také identifikuje, jak řešit problémy, ke kterým dochází během zpracování.


Run Instructions

Computer operating instructions which detail the step‐by‐step processes that are to occur so an application system can be properly executed; also identifies how to address problems that occur during processing.

Použito v metodice