Pole

Jednotlivý datový prvek v záznamu počítače.

Použito v metodice