POP

Bod přítomnosti

Telefonní číslo, které představuje oblast, ve které poskytovatel komunikace nebo poskytovatel internetových služeb (ISP) poskytuje službu.


POP

Point‐of‐presence

A telephone number that represents the area in which the communication provider or Internet service provider (ISP) provides service.

Použito v metodice