Poplatek za oznámení o katastrofách

Poplatek, který dodavatel webu pro obnovu účtuje, když zákazník oznámí, že došlo k katastrofě a je požadováno místo pro obnovení.


Disaster Notification fee

The fee that the recovery site vendor charges when the customer notifies them that a disaster has occurred and the recovery site is required.

Použito v metodice