Porovnání programu zdrojového kódu

Poskytuje záruku, že kontrolovaný software je správnou verzí softwaru tím, že poskytuje smysluplný seznam případných nesrovnalostí mezi oběma verzemi programu.


Source Code Compare Program

Provides assurance that the software being audited is the correct version of the software, by providing a meaningful listing of any discrepancies between the two versions of the program.

Použito v metodice