Port Scanning

Proces snímání systému pro identifikaci otevřených portů.


Port Scanning

The act of probing a system to identify open ports.

Použito v metodice